Det blir manuell dirigering under omlegginga, og vegen kan bli stengt i korte periodar på inntil 10 minuttar.