Strekningen som er overlevert til Vegvesenet går mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune. 
 
Kontrakten omfatter det meste av veglengden på prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal, med en kontraktsverdi på knappe 2,3 milliarder kroner. Strekningen har for det meste bestått i tunnelbygging (Skogafjellstunnelen og Lyshorntunnelen), med dagsone på Svegatjørn og i Endalausmarka.

Viktig E39-strekning

Under signeringen i 2015 uttalte daværende regionvegsjef Helge Eidsnes at kontrakten hadde stor samfunnsmessig betydning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjektet inngår i arbeidet med utvikling av ferjefri E39, og gir moderne motorvegstandard mellom Bergen og Os.

23 km tunnel

Strekningen inkluderer rundt 23 km med tunnel – det meste med to løp parallelt. Siden byggestart i oktober 2015 er 1,8 mill. kubikk med tunnelmasse er sprengt ut.

Åpner i 2022

Når prosjektet åpner i 2022 vil kjøreturen mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune ta åtte minutter. Deler av den nye vegen vil få fartsgrense på 100 kilometer i timen. Det er den første vegstrekningen i Vestland fylke med tresifret fartsgrense.