I Rådal grensar denne planen til reguleringsplan for E39/rv. 580 Rådal–Sørås.