Konseptvalgutredningen er avsluttet

"Trondheimsveien” innbefatter E6 mellom Oppland grense og Jaktøyen i Melhus, en strekning på 145 km, og rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg, en strekning på 14 km.

Prosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen

Kart E6 Oppland gr-Jaktoyen