Planforslaget har vært ute på høring og offentlig ettersyn fra 1. november til 20. desember 2012.

- Vi mottok 10 uttalelser til planforslaget. I etterkant av høringen er det gjort noen mindre endringer i planforslaget, sier planprosessleder Margareth W. Sundfør.

Endringene som er gjort er beskrevet i dokumentet «Oppsummering og behandling av merknader til planforslag» som du kan laste ned til høyre på siden her.