5. august starter arbeidet med elektroinstallasjonene på brua. I tillegg til veg- og gatebelysning, skal Finnmarks nye landemerke få en spesiell effektbelysning. Belysningen er integrert i rekkverket på brua, og installasjonen kan programmeres til å veksle mellom ulike farger og effekter gjennom døgnet og året.

Zenisk og Norconsult står bak prosjekteringen av elektro i samarbeid med Statens vegvesen.  

Kontrakten omfatter også innvendig belysning i brukassen og tårn, samt anlegg for styring, regulering og overvåking.

– I tillegg til de ordinære elektroinstallasjonene som er viktige i alle moderne veganlegg, vil Tana bru få det lille ekstra som gjør at den nye brua virkelig står fram som et smykke i landskapet – ikke minst i mørketida, sier avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark.

Hun gleder seg også over at en bedrift fra Finnmark hevdet seg i konkurransen med tre andre tilbydere.

Den nye brua over Tanaelva skal etter planen være ferdig i desember.