Kontrakten som er på 333 mill kroner, omfatter i tillegg til ny bru, også bygging av nye rundkjøringer, oppgradering av vegen på begge sider og rivning av den gamle brua.

-      Vi er godt fornøyd med at det er et nord-norsk firma som er en av aktørene når den nye brua skal bygges, sa regionvegsjef Naimak under kontraktskrivinga.

Ole Heggeli, som skrev under kontrakten på vegne av HAK og Vistal, sier at de gleder seg til jobben. 

- Vi skal gjøre betongarbeidet mens Vistal gjør stålarbeidet.  Det blir et utfordrende arbeid, ikke minst fordi  stålarbeidene må gjøres utendørs i kaldt vær. Dessuten er det strenge restriksjoner knyttet til Tanaelva. Men det blir en spennende jobb, sier Heggeli som er daglig leder i HAK. 

Arbeidet starter like før jul og brua skal være ferdig høsten 2019.