Kommunedelplan ble vedtatt av kommunestyret i Elverum den 23. november 2017.

Kommunedelplan og temarapporter