Gamle E134 i ny sløyfe gjennom Saggrenda

— Den nye omkjøringsvegen i Saggrenda åpnes nå for trafikk. Gamle E134 skal dermed gå i en ny sløyfe fra krysset mot sølvgruvene til Saggrendabakken