De første skiltene er nå blitt montert over vegen på ny E134 over Damåsen.

Roy Alstad og Hans Olav Dalen foran et av de største skiltene på Damåsen. (Foto: Kjell Wold)

Rekkverk monteres også for fullt fram mot planlagt delåpning av strekningen Damåsen-Diseplass høsten 2018. Avkjøringene og rundkjøringene på Diseplass tar også mer og mer form til de kan tas i bruk om noen måneder.

Monteringen av mastene til alle skiltene har gått uten problemer, men kraftige vindkast noen dager i forrige uke har gjort selve monteringen av skiltene utfordrende.

De største skiltene er både store og tunge. (Foto: Kjell Wold)

–Enkelte dager har det blåst så kraftig at vi ikke har kunnet få heist opp skiltene for å montere de på mastene, forteller byggeleder Hans Olav Dalen i Statens vegvesen.

Han regner med at det som ikke ble gjort ferdig i forrige uke blir tatt denne uka. Det aller største skiltet som du møter akkurat når du passerer Damåsen bru på veg mot Kongsberg er det største av dem alle.

Mange skilt skal på plass til delåpning til høsten. (Foto: Kjell Wold)

–Det er et såkalt mekanisk variabelt skilt, som blant annet skal brukes ved automatisk styrt vegomlegging, vegstenging og omkjøring hvis for eksempel ett av løpene i Kongsbergtunnelen må stenges, forteller Dalen.

Første skilt ved avkjøringen på Diseplass. (Foto: Kjell Wold)

Det er ABB og Nettpartner som er elektroentreprenører på E134 Damåsen-Saggrenda. Veidekke er entreprenør på delstrekningen Damåsen-Tislegård.

 

Skiltingen på Damåsen pågår i disse dager. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark