I sommer er det fraktet om lag 5000 kbm E134-masser fra Damåsen til flomsikring i Hvittingfoss.

Tre steder i Hvittingfoss får steinmasser fra E134 i Kongsbergt til flomsikring. (Foto: Kjell Wold)

Etter avtale med Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) skal Lågen flomsikres gjennom deler av Hvittingfoss. Kongsberg Entreprenør AS har stått for transporten.

Flomsikringsarbeidene startet tidligere i sommer og er gjenopptatt nå etter ferien. Det kommer til å pågå utover høsten.

Flomsikringen av Lågen gjennom Hvittingfoss skjer fortrinnsvis på tre steder. Det er områdene Myrahaugen, Evju og Haugen.

Masser fra E134 lagret på Damåsen er fraktet til Hvittingfoss. (Foto: Kjell Wold)

–Tunnelsteinen fra Damåsen pukkverk ble hovedsakelig transportert i ukene 26 til 28. Flomsikringsprosjektet har akkurat startet opp etter ferien, og vil pågå utover høsten, forteller Kenneth Brakstad i NVE

Brakstad er senioringeniør og leder av skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

 

5000 kbm masser fra E134-anlegget i Kongsberg går til flomsikring av Lågen ved Hvittingfoss. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark