Den nye omkjøringsvegen i Saggrenda åpnes nå for trafikk. Gamle E134 skal dermed gå i en ny sløyfe fra krysset mot sølvgruvene til Saggrendabakken

Det skjer bare drøye to uker etter at anleggsarbeidene startet ved gamle E134 gjennom Saggrenda etter åpningen av ny E134 i juli 2020

Byggeleder Svein Borgen i Statens vegvesen ved nyvegen som nå åpnes i Saggrenda. (Foto: Kjell Wold)

–Deler av omkjøringsvegen var allerede på plass før ferien. Nå er den siste biten på plass, asfaltert og kjørbar, forteller byggeleder i Statens vegvesen Svein Borgen.

Kommer du kjørende fra Kongsberg langs Meheiaveien (gamle E134) mot Saggrenda og skal videre mot Saggrendabakken, gjør du en venstresving ved Kjøkkenbutikken før du tar brått til høyre igjen og krysser Kisgruveveien før du er tilbake på Meheiaveien litt lenger opp i bakken.

Her ser du tydelig den nye sløyfa på Meheiaveien i Sazggrenda. (Foto: Kjell Wold)

Det blir også nytt fortau og egen gang- sykkelveg på deler av den gamle E134-strekningen mellom Bergmannsveien og Kisgruveveien/Gruveveien. Senere skal det bygges videre på en støttemur i Bergmannsveien/Meheiaveien.

–Vi ser foreløpig ut til å være i god rute til å bli ferdig med denne vegomleggingen i løpet av oktober som planlagt, sier Borgen.

 

Byggeleder Svein BOrgen i Statens vegvesen ved den nyeomkjøringsveien i Saggrenda sentrum som nå åpnes for trafikk. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken