Fra Vegtrafikksentralen (VTS) sør i Porsgrunn kan operatørene følge hver meter av trafikken på ny E134 gjennom Kongsberg

182 kameraer dekker 13,5 kilometer veg inkludert fire tunneler og seks tunnelløp fra Damåsen ved kommunegrensen mot Øvre Eiker til Kobbervollane vest for Saggrenda retning Meheia.

VTS i Porsgrunn har 2100 kameraer på vegene i region sør. (Foto: Kjell Wold)

Fra 6 til 23 medarbeidere

Seksjonsleder i VTS Porsgrunn, Jan Ove Grave, og hans 23 medarbeidere overvåker vegnettet i regionen dag og natt, for at trafikantene skal komme trygt fram i Buskerud, Vestfold og Telemark og Agder.

–Det har vært en rivende utvikling på vegnettet og teknologien med trafikkstyring og overvåkning siden vi i VTS sør startet i beskjedne lokaler på Rugtvedt i Bamble i 1992, forteller Grave.

Da var det en tunnel som hadde kamera, Hortenstunnelen og VTS hadde seks medarbeidere. Siden 1995 har VTS holdt hus i Porsgrunn. Siden 2013 i dagens lokaler ved Porsgrunnselva strategisk plassert midt mellom to av byens hovedfartsårer, Frednesbrua og Porsgrunnsbrua.

Fra 1 til 2100 kameraer

I dag jobber 23 operatører døgnet rundt på skift (alltid tre på vakt) og følger trafikken via 2100 kameraer langs vegene, inkludert 135 tunneler fra Flekkefjord i vest til Lier i øst og Haukeli og Geiteryggen i nord.

Skjer det en hendelse på ny E134 i Kongsberg som krever stopp eller endret trafikkmønster oppdages det på få sekunder i «kommandosentralen» i Porsgrunn. På en vegg stor som et digert kinolerret kan de følge trafikken over hele regionen samtidig.

Kongsbergtunnelen ved Tislegårdkrysset der E134 møter fv. 40. (Foto: Kjell Wold)

175 og twitter

VTS Porsgrunn dekker et område med 24 driftskontrakter, hvorav to OPS, 7 elektrokontrakter, 5 veglyskontrakter pluss to vegstrekninger for Nye Veier AS, Arendal-Tvedestrand og Rugtvedt-Dørdal. VTS sine fire hovedoppgaver er overvåking av vegnettet, styring av tunnelsystemer, 1200 nødtelefoner og 1800 variable skilt blant mye annet.

Byggherre- og driftsstøtte ved loggføring av hendelser og melding fra kunder, drift av systemer og lignende. Det fjerde og like viktige VTS-beinet er informasjon på 175 og produksjon av vegmeldinger, blant annet på twitter.

Sovnet i tunneltverrslag

Heller ikke ny E134 i Kongsberg har vært forskånet fra hendelser og ulykker siden åpningen for snart fire måneder siden. Da må veg i dagen eller tunneler stenges og trafikken legges om, skilt og signaler endres, bommer går opp eller ned og trafikken omdirigeres.

Så langt har det vært registrert fire ulykker på den nye vegen, samt åtte meldinger om hindringer i vegbanen som tap av last eller andre hendelser

Til siste kategori hører eksempelet fra 13. oktober (se klipp fra Laagendalsposten) som viser at det ikke bare er ordinære trafikkhendelser som kan forårsake plutselig stenging av en tunnel.

Eksempel på at vegtunneler kan b li stengt av mange grunner. (Faksimile Laagendalsposten)

Proppfull av teknologi

De 182 kameraene som dekker ny E134 i Kongsberg fordeler seg på 133 i de seks tunnelløpene, 40 langs veg i dagen og 9 ved kryss og rundkjøringer. I tillegg er vegen forsynt med 40 stenge- og lukkebommer, som også kan styres fra Porsgrunn.

Fra 17 tekniske bygg langs vegen forsyner 415 kilometer med kabler strøm til 14.000 signaler, 800 LED-skilt og 2000 lysarmaturer. Alt for at trafikantene skal komme seg trygt fram til eller gjennom sølvbyen som feirer 400 år i 2024.

Mange installasjoner ved Saggrenda bru og Moanetunnelen. (Foto: Kjell Wold)

Hektisk men samfunnsnyttig

–Det er både hektisk og krevende til tider, kanskje spesielt på vinteren, vedgår Jan Ove Grave. Men han og VTS-kollegene i Grenland stortrives med en viktig og samfunnsnyttig jobb i framkommelighetens og trafikksikkerhetens tjeneste.

De har aldri en kjedelig dag på jobben, og ingen dager er helt like for operatørene ved VTS sør i Porsgrunn.

 

 

Seksjonsleder ved VTS Porsgrunn Jan Ove Grave t.v. og elektroansvarlig for E134 i Kongsberg Hans Olav Dalen ser på kameraveggen bak at trafikken flyter fint i blant annet Kongsberg. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken