Statens vegvesen og utrykningsetatene holder beredskapsøvelse i E134 Kongsbergtunnelen onsdag 10. juni på formiddagen.

Det blir en del blålys ved utløpet av Kongsbergtunnelen på Tislegård. (Foto: Kjell Wold)

Det nye E134-anlegget i Kongsberg er ikke åpnet ennå, så trafikken vil gå tilnærmet som normalt på eksisterende vegnett. Men det vil være ekstra blålys i området denne dagen.

Øvelsen skal simulere en ulykkeshendelse inne i ett av tunnelløpene til den to kilometer lange Kongsbergtunnelen.

Beredskapsøvelse i Kongsbergtunnelen før åpning neste måned. (Foto: Kjell Wold)

Alle nødetatene vil bli kalt ut. Hendelsen vil føre til at det kommer røyk ut av den ene tunnelportalen og folk vil kunne se røyken, som kan komme ganske nær vegen inn mot Kongsberg.

 Øvelsen holdes for at nødetane skal bli kjent med tunnelen, innsatsveger, muligheter og begrensninger under en hendelse og øve på kommunikasjon og felles situasjonsforståelse fram til hendelsen.

 

Her skal utrykningsetatene øve onsdag formiddag 10. juni. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken