Er du ikke fra sølvbyen kan du like godt lære deg navnet med en gang: Tislegård. Kongsbergs nye storkryss og trafikknutepunkt.

Når ny E134 åpnes fredag (3/7) ettermiddag denne uka blir Tislegård på østsiden av Lågen halvannen kilometer sør for sentrum Kongsbergs nye knutepunkt for vegtrafikk.

Tislegårdkrysset blir Kongsbergs nye trafikknutepunkt. (Foto: Kjell Wold)

E134 møter fv. 40

Her møtes hovedvegen øst-vest (E134) med hovedvegen nord-sør (fv. 40). Trafikken mellom Drammen og Haukeli/Vestlandet krysser nord-sør trafikken mellom Larvik og Geilo gjennom Lågendalen og Numedal akkurat på dette punktet, i en diger, trearmet rundkjøring med tre firefelts veger

Fra nå av er fv. 40-trafikken flyttet fra vestsiden til østsiden av Lågen, mens E134 gjennomgangstrafikken nå passerer forbi Kongsberg flere kilometer sør for bykjernen.

Nytt trafikkbilde

Noen vil kanskje kalle det nye Tislegårdkrysset for en trafikkmaskin. For kjørende fra Drammen og Hokksund blir Tislegårdkrysset den nye innfartsvegen til Kongsberg sentrum og vegen videre mot Numedal, Bolkesjø og Blefjell.

Fra Damåsen ved Øvre Eiker grense kjører du snart inn mot byen via Kongsbergtunnelen og kommer ut ved Tislegård

Kongsbergtrafikkens nye navle

Kommer du fra Drammen og skal videre mot Telemark svinger du sørover langs Lågen og krysser elva over Kongsberg bru etter noen hundre meter. Her går vegen videre inn Sellikdalen før du forsvinner inn i Svartåstunnelen og kjører sørover ut av Kongsberg – og videre mot Saggrenda og Meheia.

Så fra fredag 3. juli 2020 sånn omtrent klokken 15 er ikke lenger Myntbrua byens trafikale navle, men Tislegård. Da blir Tislegård Kongsbergs nye veg-blekksprut

 

Dette blir Kongsbergs nye trafikknutepunkt fra fredag ettermiddag 3. juli 2020. Her møtes E134 og fv. 40(Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken