Ved utgangen av oktober hadde over 2,1 millioner biler passert bommene på ny E134 gjennom Kongsberg

2/3 av bompasseringene på ny E134 i Kongsberg skjer på Damåsen. (Foto: Kjell Wold)

Mens trafikktallene gjennom bommene på Damåsen og Saggrenda i månedene juli, august og september lå på godt over 500.000 biler sank oktober-trafikken som ventet noe med 498,137 bilpasseringer.

Ny E134 Damåsen-Saggrenda åpnet fredag 3. juli 2020, mens bommene ble satt i gang for innkreving mandagen etter (6/7 – 20) klokken 10.00.

80 prosent med bombrikke

Årsdøgntrafikken for september 2020 lå på 18.700 biler, mens den for oktober i år var sunket til 16.000 biler i døgnet gjennom de tre bompunktene.

Tall som er innhentet fra Vegfinans AS viser at om lag 80 prosent av bilene som passerer gjennom E134-bommene i Kongsberg har bombrikke montert i vinduet.

 

Omlag 1/3 av bommpasseringene på ny E134 i Kongsberg skjer her ved Saggrenda. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken