–Vi er i snart mål med vegombygingen i Saggrenda, fcrteller byggeleder Svein Borgen i Statens vegvesen.

Denne delen av gamle E134 i Saggrenda er nå blitt gangveg. (Foto: Kjell Wold)

Omkjøringsvegen er ferdig og kjørbar, krysset mellom Meheiaveien og Gruveveien er ferdig og den nyombygde Gruveveien inn mot Sølvgruvene er også blitt betydelig oppgradert.

Kun tre mindre etterarbeider gjenstår før prosjektet er helt fullført: Et siste lag med asfalt, oppmerking og noen mindre rekkverksarbeider.

Dert nye Saggrendakrysset der Meheiaveien går i en sløyfe videre vestover. (Foto: Kjell Wold)

Men omkjøringsvegen og krysset er åpnet, nytt fortau og gang/sykkelveg er anlagt og nye busslommer er bygd utenfor kjøkkenbutikken.

Nye Meheiaveien i sløyfe mot det nye Saggrendakrysset. (Foto: Kjell Wold)

Ombyggingen i Saggrenda startet i midten av august og er ferdig nå etter planen. Arbeidene måtte utføres etter at ny E134 i Kongsberg ble åpnet til fellesferien. Entreprenør for Saggrenda-arbeidene har vært Berthelsen og Garpestad.

 

Byggeleder i Statens vegvesen, Svein Borgen, ved det nye Saggrendakrysset mellom Meheiaveien og Gruveveien. Vegen inn til Sølvgruvene har fått en kraftig oppgradering. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken