Arbeidet med nytt kryss og vegomlegging i Saggrenda er i god rute til fullføring i slutten av oktober.

Tom Rotegård i Statens vegvesen ved nye Bergmannsveien ut i Meheiaveien. (Foto: Kjell Wold)

Støttemuren vis-a-vis Kjøkkenbutikken er ferdig, Bergmannsveien inn mot gruvene er snart ferdigstilt i ett plan. Gangvegen langs gamle E134 mot Gruveveien skal snart asfalteres og fortauet videre mot Saggrendabakken sluttføres også i løpet av oktober.

Krysset Meheiaveien(gamle E134) og Bergmannsveien snart ferdig. (Foto:Kjell Wold)

Den nye omkjøringsvegen har fått ny gatebelysning, og hele kryssområdet med gamle E134 og Bergmannsveien blir dermed rustet kraftig opp.

Denne delen av gamle E134 blir gangveg. (Foto: Kjell Wold)

–Vi regner med å være ferdig om en måneds tid, forteller byggeleder i Statens vegvesen, Svein Borgen

 

Omkjøringsvegen i Saggrenda har fått ny belysning. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken