Nødetatene i Kongsberg og omegn har vært på tunnelbefaring og opplæring de seneste ukene.

ås

Ny trafikkhverdag for nødetatene i Kongsberg med fire nye tunneler. (Foto:; Kjell Wold)

Bakgrunnen er selvsagt den nye E134 gjennom Kongsberg som åpner om vel en måned. Ny E134 Damåsen-Saggrenda med litt over 13 kilometer nye veg har ikke mindre enn fire tunneler og seks tunnelløp.

Dermed blir det en helt ny situasjon for nødetatene i byen ved hendelser i en av de mange tunnelene som til sammen utgjør åtte kilometer tunnel.

-Vi har hatt med grupper på 10-12 personer av gangen på gjennomgang og befaring i de fire tunnelene. Her har vi vist fram hva som fins av utrustning og utstyr, forteller elektroansvarlig i Statens vegvesen, Hans Olav Dalen.

Nødetatene har blitt nærmere kjent med tunnelene i Kongsberg. (Foto: Kjell Wold)

Til sammen har mellom 50 og 60 personer fra brannvesen, ambulanse og politi på Kongsberg vært på disse tunnelbefaringene. Tirsdag ble tunnelopplæringen rundet av med et heldags fagseminar om tunnelsikkerhet i Kongsberg.

Her ble det vist eksempler fra brann og redning i andre norske tunneler og utstyret og utrustning i Kongsbergtunnelene ble gjennomgått og presentert i detalj.

Nesten 70 personer deltok på fagdag om tunnel. (Foto:; Kjell Wold)

Spesielt ble utstyr og sikkerhetsopplegg i de to toløpstunnelen Kongsbergtunnelen på to kilometer og Svartåstunnelen på halvannen kilometer presentert nærmere.

På fagseminaret om tunnelsikkerhet deltok nærmere 70 personer fra nødetater og andre offentlige etater. Deltakerne viste stort engasjement og nysgjerrighet på den nye trafikkhverdagen som snart møter trafikantene og nødetatene i Kongsberg.

 

Hans Olav Dalen f.v., Hanne Løver Thon og Geir Brevik i Statens vegvesen på tunnelbefaring og opplæring med nødetatene. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken