Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Vegen fra ny E134 over Kongsberg bru og Sellikdalen inn til Teknologiparken blir offisielt åpnet torsdag 12. september – 19 kl 12

500 meter ny veg opp til Teknologiparken fra renseanleggtet åpner snart. (Foto: Kjell Wold)

Samtidig markeres åpningen av den omlagte vegen gjennom Teknologiparken. Denne vegen er bygd og bekostiget av Kongsberg Teknologipark.

Den nye vegen er på om lag 500 meter og omfatter foruten nye Kongsberg bru tre rundkjøringer fra renseanlegget opp til Teknologiparken.

Vegen svinger opp til Teknologiparken fra Sellikdalen her. (Foto: Kjell Wold)

Trafikken kan bli satt på den nye vegen allerede noen dager før, ventelig mot slutten av uka før den offisielle åpningen, dersom forholdene tillater det.

Helt ny innkjøring til Teknologiparken fra ny E134 åpnes offisielt 12. september. (Foto: Kjell Wold)

Den nye vegen inn til Teknologiparken fra Sellikdalen vil avlaste Kongsberg sentrum for en god del trafikk

Blant inviterte gjester til åpningen er byens ordfører Kari Anne Sand og regionvegsjef Kjell Inge Davik.

 

Ny veg til Teknologiparken fra Sellikdalen vil avlaste Kongsberg sentrum for en god del trafikk. (Foto: Kell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark