Mandag 28. januar var det overtagelsesbefaring på Damåsen-Tislegård strekningen - 1329 dager etter anleggsstart.

Små og store tekniske innstallasjoner i Kongsbergtunnelen sjekkes. (Foto: Kjell Wold)

18. juni 2015 ble første spadestikk tatt ved Ass kafe på Diseplass utenfor Kongsberg. Da var arbeidet med første delstrekning på vegprosjektet E134 Damåsen-Saggrenda påbegynt.

Nå 28 januar 2019, 1329 dager etter anleggsstart var det tid for overtagelsesbefaring med entreprenøren Veidekke og Statens vegvesens prosjektorganisasjon.

Byggeleder Eirik Sølfest Thomassen og prosjektleder Tom Hedalen 18/6 2015. (Foto: Kjell Wold)

Det skjedde ved at en gruppe representanter fra entreprenøren og byggherren gikk til fots gjennom de to løpene på den to kilometer lange Kongsbergtunnelen.

Her ble tunnelen finkjemmet fra topp til bunn så å si. Alle tekniske installasjoner i tunnelen ble besiktiget og undersøkt. Tekniske rom, rømningsveger og sikkerhetsutstyr ble gjennomgått.

Veidekke ved Aas kafe for 1329 dager siden. (Foto: Kjell Wold)

Muligheter for inspeksjon på baksiden av tunnelhvelvet ble også sjekket. Her så det aller meste ut til å være i orden.

Befaringen og alle punktene som ble sjekket og notert ble til slutt gjennomgått på riggen til Veidekke ved Diseplass etterpå. Entreprenøren fikk klart bestått og byggherren var også fornøyd.

Rømningsvei mellom de to tunnelløpene sjekkes. (Foto: Kjell Wold)

Når småfeil og mangler senere er rettet opp skrives det en sluttprotokoll som signeres av begge parter. Da er delstrekning 1 av 3 på E134 Damåsen-Saggrenda formelt overlevert til vegeier Statens vegvesen.

Sjekkpunktene fra befaringen gjennomgås sammen på riggen etterpå. (Foto: Kjell Wold)

 

 

Slik ser det ut på baksiden av tunnelveggen, god plass til nødvendige inspeksjoner. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark