Her ser du starten på forskalingsvogna til Kongsberg bru.

Dermed kan vi si at arbeidet med bruoverbygginga nå også er i gang. Betongbrua støpes i seksjoner på 39 meter fra Sellikdalen over mot Gomsrud terrasse.

Når den første betongseksjonen av brua er støpt skyves forskalingsvogna videre ut over elva mot de to søylefundamentene midt i elva.

12 m høy, 16 m bred, 171 m lang

Kongsberg bru bygges med fire felt og blir 16 meter bred og 171 meter lang. Brua har i alt fire søyler og to landkar, hvorav to av de fire søylene står ute i elva, mens to søyler står på hver sin landside.

Kongsberg bru får en høyde over vannet på om lag 12 meter ved normalvannstand.

Forskalingsvogna til Kongsberg bru på plass. Dermed er selve brubygginga over Lågen mellom Sellikdalen og Gomsrud terasse i gang. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark