Statsråd Jon Georg Dale åpnet den nye vegen inn til Teknologiparken fra Kongsberg bru og E134 i Sellikdalen torsdag 12. september klokken 12

Knallvær skapte en fin ramme om dagens delåpningen. (Foto: Kjell Wold)

Regionvegsjef Kjell Inge Davik, fylkesordfører Roger Ryberg og varaordfører i Kongsberg, Kjell Gunnar Hoff, deltok også på åpningen som fant sted ved rundkjøringen nærmest Teknologiparken.

Kongsberg bru også tatt i bruk for første gang i dag. (Foto: Kjell Wold)

Åpningen ble markert på behørig vis med snorklipping og taler. Det betyr at Kongsberg bru over Lågen mellom Gomsrud terrasse og Sellikdalen også er tatt i bruk.

Mer av pendlertrafikken inn og ut av Teknologiparken flyttes nå på sørsiden av industriområdet og over til østsiden av Lågen.

Det gir muligheten for en avlastning av vegnettet gjennom Kongsberg sentrum og Vestsida.

Åpningen av den nye vegen inn til Teknologiparken markerer den sjuende delåpning på E134 Damåsen-Saggrenda siden anleggsstarten i juni 2015.

Vegen opp til Teknologiparken fra Sellikdalen og Kongsberg bru. (Foto: Kjell Wold)

Dette har skjedd siden juni 2015:

Juni 2016: Åpning ny veg og bru inn til Majorplassen

Juli 2016: Åpning ny rundkjøring og tverrveg ved Trollerudmoen

September 2017: Åpning ny fv. 72 Darbu

Oktober 2018: Åpning ny E134 Damåsen-Diseplass

Oktober 2018: Gjenåpning av Gomsrudveien fra Ove Gjeddes vei til Industriveien

November 2018: Åpning nye veg til Krekling over Damåsen

Les mer om prosjektet:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen

 

Samferdselsminister Jon Gerog Dale åpnet vegen assistert av adm. dir i Kongsberggruppen Johnny Løkka i Kongsberg Gruppen. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark