E134 Damåsen-Saggrenda prosjektet har overlevert om lag 490 meter med borkjerner fra tre av vegtunnelene til Bergverksmuseet.

Stein fra vegtunnelen gir viktig påfyll til byens geologiske historie. (Foto: Kjell Wold)

–Takk for gaven. Det fyller ut viktige deler av Kongsberg geologiske historie og kan bidra til undervisning og forskning, sier direktøren ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, Alfhild Skaardal

Tre tunneler

Det gjelder om lag 60 meter med borkjerner fra Kongsbergtunnelen, 137 meter fra Svartåstunnelen og 294 meter fra Moanetunnelen.

Ingeniørgeolog Lars Jørgen Hole med borkjerner fra E134-tunneler i Kongsberg. (Foto: Kjell Wold)

–Vi har registrert og kartlagt alle kjerneborprøvene fra de tre tunnelene og trenger ikke materialet fra de ulike bergartene lenger, forteller ingeniøgeolog Lars Jørgen Hole i Statens vegvesen. Han har jobbet ved E134-anlegget i Kongsberg de seneste årene.

Viktig i planlegging

I forrige uke overleverte prosjektet kjerneborprøvene til Kåre Kullerud ved Bergverksmuseet i Kongsberg. Det ble tatt imot med glede på museet, forteller vegvesengeologen.

Slik ser borkjernene fra E134-tunnelene i Kongsberg ut. (Foto: Lars Jørgen Hole)

Kjerneboringene i de tre vegtunnelene skulle avdekke bergforholdene i vegtraseen, undersøke eventuelle svakhetssoner, bergoverdekning, sulfittinnhold og bergets generelle kvalitet, og inngikk som en del av planleggings- og prosjekteringsgrunnlaget for tunnelarbeidene.

–Vi fant ingen sølv- eller andre mineralforekomster i veglinjen, forteller Hole.

Norsk Bergverksmuseum i Sølvverkets smeltehytte fra 1844. Museet bleåpnet i 1945. (Foto: Kjell Wold)

Fakta:

I forbindelse med planleggingen av E134 Damåsen-Saggrenda og nye vegtunneler er det gjort kjerneboringer langs tre av tunneltraseene (Kongsberg-, Svartås- og Moanetunnelen) for å kartlegge berget i tunnelene.

Det er undersøkt for sulfittinnhold, sprekkdannelser, vanninntrenging og mulige svakhetssoner. Det er kartlagt bergarter av typen gneis, båndgneis og amfibolitt.

Borkjerner fra Kongsbergtunnelen er nå gitt Bergverksmuseet. (Foto: Kjell Wold)

 

-Takk for gaven, sier konservator Kåre Kullerud og direktør Alfhild Skaardal i Bergverksmuseet til prosjektleder for E134 Damåsen-Saggrenda, Tom Hedalen i Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark