Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Flyplass-struktur blir et viktig tema i framtidsutredningen for Lofoten, og her hører også Evenes med.

Det sa regionvegsjef Torbjørn Naimak under dagens dialogmøte på Leknes, der Statens vegvesen orienterte om arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten.

- Uansett hva man måtte mene om lufthavnstruktur, vil Evenes spille en viktig rolle for folk og næringsliv i Lofoten i framtida. Det er dumt å kutte Evenes ut av bildet og låse seg til bestemte løsninger, sa Torbjørn Naimak.

Strukturutredning

Han mente problemstillingen blir ekstra aktuell dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig å bygge ny storflyplass på Gimsøya. Saken er til utredning, men både vindforhold og miljøhensyn kan føre til at flyplassen ikke kan realiseres.

Avinor har startet sin utredning av framtidig luftfartstruktur, som blant annet skal danne grunnlaget for hvilke statlige investeringer som skal prioriteres i Nasjonal Transportplan 2018-2027. Situasjonen i Lofoten, Vesterålen og Ofoten nevnes spesielt i den første strategirapporten som er laget av Avinor og transportetatene som en forberedelse til dette arbeidet. Her pekes på det at reisende i Lofoten og Vesterålen kjører forbi sine lokale lufthavner for å reise fra Evenes, og at denne tendensen forventes å øke når den nye Hålogalandsvegen kutter avstanden langs E10 fra Svolvær til Evenes til under to timer.

Dialogmøte

Til dagens dialogmøte på Leknes er rundt 20 representanter for kommuner, offentlige etater og næringsliv invitert til å komme med innspill til Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredningen for Lofoten.

Møtet er en oppfølging av Ideverkstedet som ble arrangert i Svolvær for to måneder siden. Siden da har Statens vegvesen jobbet med å sammenfatte de viktigste behovene, og formulert forslag til samfunnsmål for framtidas transportløsninger.

I neste uke inviteres til politisk samrådingsmøte, hvor blant andre ordførerne i Lofoten inviteres til å komme med sine innspill til hva som bør vektlegges i konseptvalgutredningen for Lofoten.

Under dialogmøtet på Leknes understreket regionvegsjef Torbjørn Naimak at Evenes også er tema i utredningen om framtidas transportsystem i Lofoten.
Aktuelt for fylke(r): Nordland