Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Synspunktene fra transportbrukere og lokale politikere er viktige i Statens vegvesens utredning av framtidige transportløsninger i Lofoten

Før jul var det to dialogmøter der utredere og ledelsen i Statens vegvesen Region nord orienterte om arbeidet og fikk tilbakemeldinger fra kommunene og sentrale brukergrupper i Lofoten.

Under dialogmøtet på Leknes 4. desember var blant annet lufthavnstruktur et sentralt tema. Her deltok fagfolk fra kommunene, næringsliv og organisasjoner.

10. desember deltok ordførerne i Lofoten på et politisk samrådingsmøte. I tillegg til å drøfte behov og mål for framtidig samferdsel, var samarbeidet internt i Lofoten et viktig tema. Se Lofotpostens dekning av møtet her.

Strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen understreket at kommunene i Lofoten måtte stå sammen dersom de skulle ha håp om å få prioritert sine prosjekter inn i neste periode av Nasjonal transportplan.

Lufthavstruktur og mulighetene til å skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner i Lofoten var også et sentralt tema. Les hele referatet fra samrådingsmøtet (PDF).

Statens vegvesen sammenholder nå innspillene på dialogmøtene med øvrig faktagrunnlag om transportbruk og framtidige behov i Lofoten. Dette skal munne ut i forslag til alternative løsninger, eller såkalte konsepter. Den endelige utredningen med anbefalinger skal være ferdig i løpet av våren 2015. Deretter går den videre til endelig behandling i regjeringen. 

Alle kommunene i Lofoten var representert under det politiske samrådingsmøtet i Svolvær i desember 2014.
Aktuelt for fylke(r): Nordland