Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i dag presentert nye skisser til mulige omlegginger av E10 gjennom Lofoten.

Presentasjonen er en del av arbeidet med Konseptvalgutredningen (KVU) for E10 mellom Fiskebøl og Å, som Statens vegvesen utarbeider på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Skissene ble lagt fram på et politisk samrådingsmøte på Leknes. Skissene viser hvordan det er mulig å redusere reisetidene internt i Lofoten.

Statens vegvesen har sett på totalt 12 ulike alternativer, og ordførerne i Lofoten inviteres til å komme med innspill til utredningsarbeidet så langt.

Konsepter april-15 Vest-Lofoten

Konsepter april-15 Vågan

Konsepter april-15 Vestvågøy

Aktuelt for fylke(r): Nordland