Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Ny storflyplass i Lofoten og kortere veg mellom Leknes og Svolvær var de to store hovedsatsingene som pekte seg ut under ideverkstedet Statens vegvesen arrangerte om Framtidas Lofoten.

I to dager har representanter for kommuner, næringsliv og andre transportbrukere i Lofoten vært samlet for å diskutere behov og tegne løsninger på kartet. Dette er en del av Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for Lofoten.

Vegstandard og stopp-plasser

Vegstandarden var også noe som opptok møtedeltakerne. Store deler av E10 gjennom Lofoten er smal og svingete, og bebyggelsen ligger inntil vegen. Det er særlig mange avkjøringer rundt byene Leknes og Svolvær, noe som gir dårlig framkommelighet og øker faren for trafikkulykker.

Et problem for alle typer trafikanter, er mangel på stoppsteder. Det er behov for både flere toaletter, hvileplasser som er store nok for vogntog og for steder der turister kan stoppe for å fotografere eller nyte utsikten.

Innkorting av vegen

Et enkeltprosjekt som pekte seg ut, er den såkalte Bainvegen over Flakstadpollen. Da slipper man unna et rasfarlig parti, samtidig som vegen blir mange kilometer kortere.

Innkorting av avstanden mellom Leknes og Svolvær var også noe deltakerne på ideverkstedet satte høyt på prioriteringslista. I tillegg til å gi tryggere trafikkutvikling, har de to byene mulighet til å styrkes som felles bo-, arbeids- og serviceregion. En fullstendig omlegging av vegen kan halvere reisetida mellom Svolvær og Leknes fra en time i dag til rundt en halvtime.

Mange forslag

Deltakerne ble oppfordret til å være kreative og se muligheter, og det kom flere spenstige forslag – som Værfast og Skrovfast – det vil si fastlandsforbindelse for Værøy og Skrova. Ei gruppe foreslo også å legge ned alle tre flyplassene i Lofoten og Vesterålen og satse alt på Evenes – og bruke flyplasspengene til å utbedre vegen gjennom Lofoten. 

Representantene fra Vågan og Hadsel argumenterte sterkt for tunnel under Hadselfjorden for å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen. Tettere forbindelse mellom Lofoten og Værøy og Røst var også noe som opptok mange.

Framdrift

Strategisjef Unni M. Gifstad merket at deltakerne var godt forberedt – og selv om perspektivene var ulike, var det mange felles trekk. Hun lovet at Statens vegvesen ville se på forslagene til enkle tiltak som toaletter og bedre belysning, i tillegg til å arbeide med konseptvalgutredningen som skal resultere i hovedalternativer og anbefalinger for lang tid framover.

- Innspillene fra ideverkstedet er viktige for oss. Samtidig skal vi gjøre en faglig utredning med samfunnsøkonomiske beregninger, sa Unni M. Gifstad.

Temaet som på forhånd var det største stridstemaet – nemlig om ferga mellom Bodø og Lofoten bør gå til Leknes i stedet for Moskenes, ble i liten grad berørt. Men strategisjefen understreket at dette spørsmålet er en del av mandatet som ville bli tatt opp i utredningen.

I desember vil Statens vegvesen legge fram noen hovedalternativer som skal utredes videre. Til våren skal hele utredningen være klar.

Mangfoldige løsninger og klare prioriteringer preget gruppearbeidene. Her er det Vågan-politiker Steinar Molvik, Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg, Richard Sandnes fra Lofoten næringsforum, Vestvågøy-rådmann Kjell Idar Berg og Steinar Skaar fra Statens vegvesen som tegner sitt nye Lofot-kart.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Nordland