Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Fergetrafikken mellom Bodø og Moskenes er ti ganger så høy i sommermånedene som om vinteren, og utenlandske turister utgjør over 40 prosent av passasjerene.

Fergestatistikken for 2014 viser at antall kjøretøy som ble fraktet over Vestfjorden varierte mellom 785 i januar til 13.604 i juli. Gjennomsnittet for månedene fra november til mars var i underkant av 900 biler, mens gjennomsnittet for perioden fra juni til august var nesten ti ganger så høyt.

Tallene forteller også at godstransporten mellom Bodø og Moskenes varierer lite gjennom året, mens antall kjøretøy i «buss-størrelse» mangedobles om sommeren.

Turist-dominans

Intervju-undersøkelsen Statens vegvesen har gjort med fergepassasjerene på sambandet bekrefter at Bodø-Moskenes er et utpreget turistsamband. Blant de 2209 fergepassasjerene som ble intervjuet i juli i fjor, oppgav hele 95 prosent at formålet med reisen var ferie og fritid.

Undersøkelsen viser også at 42 prosent av de reisende kom fra utlandet. Hele 47 nasjonaliteter var representert, og av utlendingene kom flest fra Tyskland, Sverige og Frankrike.

Også på sambandene Melbu-Fiskebøl og Værøy-Røst dominerte de feriereisende i sommer, men andelen nordmenn og faste reisende er betydelig høyere her enn på Moskenes-ferga.

Utredning

Intervju-undersøkelsen er en del av Statens vegvesens arbeid med Konseptvalgutredning (KVU) for Lofoten. Den endelige rapporten blir først klar etter at resultatet av vinterens intervju-undersøkelse er bearbeidet.

Konseptvalgutredningen om framtidig transportsystem i Lofoten skal etter planen være klar i mai. Som en del av oppdraget har Samferdselsdepartementet bedt om en vurdering av dagens fergesamband mot Lofoten.

Aktuelt for fylke(r): Nordland