På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet alternative måter å korte inn og utvikle E10 mellom Fiskebøl og Å. Se video om alternativene:

Video E10 mellom Fiskebøl og Å

E10 Lofoten