Illustrasjonsfilmer om ny E134 Dagslett til E18 for de to alternativene Vitbank-over og Viker.

Det er plankart for disse to alternativene som nå er lagt ut på høring. 

Vitbank over E134 Dagslett-E18

Filmen viser en gjennomkjøring av geometrien til alternativet Vitbank over, som er lagt til grunn for konsekvensutredningen av alternativet. Filmen starter ved E18, fortsetter i dagsone fram til tunnel på Linnes, gjennom tunnel, ut av tunnelen ved bru over Dauerruddalen, og videre til Hekleberg bru. Video: Norconsult.

Viker E134 Dagslett-E18

Filmen viser en gjennomkjøring av geometrien til alternativet Viker, som er lagt til grunn for konsekvensutredningen av alternativet. Filmen starter ved E18, fortsetter i en kort dagsone fram til tunnel, gjennom tunnel, ut av tunnelen ved bru over Dauerruddalen, og videre til Hekleberg bru. Video: Norconsult.