Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen utsetter utlysningen av hovedarbeidene for Rv. 23 Dagslett-Linnes.

- Planen var å lyse ut entreprisen på hovedarbeidene nå i høst, men dette er inntil videre utsatt. Grunnen er at vi, i forbindelse med utlysningen, har gjort et enkelt overslag for disse arbeidene. Gjennomgangen viser at vi står i fare for en vesentlig kostnadsøkning for hele prosjektet. Dette skyldes først og fremst at grunnforholdene er vesentlig dårligere enn vi tidligere har hatt kunnskap om. Dette betyr at løsningene blir mer kompliserte og dyrere, sier Ingunn Foss, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen.

 I tillegg har det kommet flere tekniske krav.

 Hva skjer videre?

- Vi skal nå gå gjennom hele prosjektet for å se hva vi kan gjøre for å redusere kostnadene, sier Foss.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Viken