Planprogrammet for E134 Dagslett - E18 er lagt ut på høring til alle offentlige høringsinstanser, samt annonseres i aviser og på nett. I tillegg sender vi ut en informasjonsbrosjyre i et stort område rundt planområdet. Dette skjer samtidig som varsel om oppstart av kommunedelplanen for E134 Dagslett–E18, høringsfrist 8. mars 2020.

E134 Dagslett–E18