I tillegg skal prosjektet øke trafikksikkerheten langs den avlastede strekningen.

E134 er kortaste veg frå Drammen til Haugesund, og ein av hovudvegforbindelsane mellom Austlandet og Vestlandet. Gjennom Telemark har vegen fleire stader dårleg standard, med smal veg, krapp kurvatur og store stigningar. Spesielt mellom Gvammen (Hjartdal kommune) og Århus (Seljord kommune) er det strekningar som gir betydelege utfordringar for framkommeligheten vinterstid, som Ambjørndalen og Nutheimkleivene. Gjennom Hjartdal og Flatdal er det også ein god del hus langs vegen og mange avkjørsler.

Omlegginga av vegen gjennom tunnel frå Gvammen til Århus vil korte inn E134 med ca. 11 km. I tillegg blir den nye vegen tilnærma flat, og dette vil til saman redusere kjøretida for tunge kjøretøy med om lag 18 minutt.

Ny reguleringsplan for Gvammen vart vedteken i kommunestyret i Hjartdal kommune 11. april 2012, mens ny reguleringsplan for Århus vart vedteken i kommunestyret i Seljord kommune 19. april 2012.

Dei nye planane viser at E134 mellom Gvammen og Århus i framtida vil bestå av ca. 9,4 km tunnel og ca. 1,1 km veg i dagen på kvar side av fjellet. Tunnelen vil få eitt løp, med tovegs trafikk. Vegen får 3,5 meter breie kjørebanar med eit 1,0 meter breitt midtfelt. På dagstrekningane kjem det i tillegg 1,0 meter breie skuldrer, slik at total vegbreidde blir 10,0 meter (standardklasse S4). Tunnelen vil få 1,25 meter brei skulder/bankett og bli totalt 10,5 meter brei (tverrsnitt T10,5).

Vei:
E134
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Seljord, Hjartdal
Fylker:
Vestfold og Telemark
Lengde:
11620 meter
Omfang:
11910 meter med tilstøtende veger
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
2,00 milliarder. Beløpet er basert på nye reguleringsplaner og kostnadsoverslag 2012, prisnivå 2012, inkludert merverdiavgift
Oppstart:
2013
Antatt åpnet:
Desember 2019

E134 Gvammen-Århus © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Århusmoen 8, 3840 Seljord

Kontakter

Trond Øygarden

Prosjektleiar
Telefon:
97 56 54 52
E-post:

Kjell Wold

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
99 09 48 86
E-post:

Sist oppdatert: