Nå skal vi ha informasjonsmøter om den videre planleggingen av vegen.

Det første møtet holdes allerede onsdag den 19. juni på Notodden.  Stedet er Bok og blueshuset på Notodden fra klokka 18.00.  Møtet vil vare til seinest klokka 20.00

Torsdag den 20. juni er det tilsvarende møte i Kongsberg. Stedet er forsamlingshuset Furuheim på Meiheia.  Også her begynner møtet klokka 18.00 denne dagen.

 

I møtet vil det bli redegjort for framdriften og hvordan arbeidet med reguleringsplanen foregår. Møtet er åpent for alle som ønsker det.

Et av målene med planleggingen er å gjøre vegen mindre utfordrende for næringstrafikken.
Et av målene med planleggingen er å finne en veglinje som gir mindre utfordringer for næringstrafikken enn dagens. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke(r): Viken, Vestfold og Telemark