Midtdelerprosjektet på E134 mellom Mjøndalen og Hokksund åpner allerede til sommeren, fem måneder tidligere enn planlagt

God framdrift denne vinteren gir resultater. (Foto: Kjell Wold)

Det er inngått avtale mellom byggherren Statens vegvesen og entreprenøren Marthinsen og Duvholt AS om å ferdigstille prosjektet innen starten av fellesferien i juli 2020.

Den opprinnelige datoen for ferdigstillelse av prosjektet var 1. desember 2020. God framdrift, godt samarbeid og en mild vinter er blant hovedårsakene til at prosjektet kan ferdigstilles så mye tidligere enn forutsatt.

Prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen er meget tilfreds med at prosjektet kan fullføres mye tidligere enn opprinnelig planlagt.

Deler av strekningen forbi Loesmoen får forbikjøringsfelt i begge retninger. (Foto: Kjell Wold)

Viktig stengehelg i juni

En av forutsetningene for å få til ferdig veg mellom Mjøndalen og Hokksund med midtrekkverk og vegbelysning før starten av fellesferien er å stenge vegen helt helgen 5. til 8. juni. Da skal midtrekkverk langs mesteparten av vegen monteres.

I starten og slutten av denne helgen blir det en periode lagt opp til å sende trafikken bare i en retning mens arbeidet pågår. På grunn av helgeutfarten vil trafikken gå vestover mot Hokksund fredag ettermiddag, mens trafikken østover er stengt.

Søndag ettermiddag vil vegen være åpen for trafikk innover mot Drammen, mens trafikken vestover er stengt i denne perioden. Lørdag vil vegen være helt stengt i begge retninger. Mer detaljer om stengehelgen senere.

Utover stengehelgen tidlig i juni kan det bli aktuelt med noe nattarbeider utover våren og sommeren.

Siden anleggsstarten tidlig i august 2019 har det bare vært nødvendig å stenge vegen helt en helg, sent i august, da fjell måtte sprenges vekk fra en skjæring tett på jernbanen ved Steinberg.

Ellers har trafikken gått gjennom området i hele perioden mens vegen er bygd om og utvidet.

 

Strekningen Mjøndalen-Langebru, midtrekkverk og belysning, blir ferdig på under ett år. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Viken