Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Sandefjordfirmaet Marthinsen og Duvholt AS fikk jobben med E134 Mjøndalen-Langebru i Eiker i Buskerud.

E134 Mjøndalen-Langebru har mellom 17300 og 19500 biler i ÅDT. (Foto Kjell Wold)

Kontrakten ble signert med byggherren Statens vegvesen på prosjektkontoret på Gullaug i Lier onsdag morgen den 26. juni 2019.

Prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen er tilfreds med å signere E134-kontrakten før ferien, slik at arbeidet etter planen kan komme i gang tidlig i august 2019.

Statens vegvesen og entreprenøren får rigg ved Kilen ved avkjøringen til Steinberg øst. Kontrakten omfatter utvidelse av vegen på en om lag 7,5 kilometer lang strekning fra Mjøndalen til Langebru ved Hokksund.

Det skal bygges midtrekkverk og settes opp vegbelysning på hele strekningen. På en om lag 1,5 kilometer strekning fra Steinberg vest mot Langebru skal vegen utvides for forbikjøringsfelt i begge retninger.

Utvidelsen av vegen skjer på sørsiden av eksisterende E134 på hele strekningen gjennom Nedre Eiker og Øvre Eiker. Arbeidene er beregnet å ta om lag halvannet år med planlagt ferdigstillelse sent på høsten 2020.

Marthinsen og Duvholt fikk E134-kontrakten i konkurranse med to andre tilbydere. Kontraktsummen er på 185 millioner kroner

 

Daglig leder i Marthinsen og Duvholt AS, Frank Duvholt signerte kontrakten med prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen t.v.. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark