Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Kom med innspill til planprogrammet

Statens vegvesen har laget et forslag til planprogram for ny E134 Strømsåstunnel. Drammen kommune har nå lagt forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn, og du kan komme med dine synspunkter.

Merknadsfrist

Innspill og merknader må sendes skriftlig innen 18. mai 2016 til:

Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen eller
e-post   

Merk innspillene med «E134 Strømsåstunnelen»

Dokumentet er lagt ut på kommunens hjemmeside. I tillegg kan du laste ned forslaget til planprogram her. Her kan du også laste ned den siste nærinformasjonen som er laget om prosjektet.

Aktuelt for fylke(r): Viken