Byggetrinn tre vil bestå av å bygge et andre tunnelløp i Dyrskartunnelen og Røldalstunnelen mellom Vågsli til Seljestad.

Strekningen er ikke omtalt i NTP for 2025-2036.

Visualisering av E134 Vågsli-Seljestad

E134 Vågsli–Seljestad, visualisering etter reguleringsplan 2017. Video: Multiconsult/Statens vegvesen.

E134 Vågsli–Seljestad