Dølsteinfonna og Fantebrauta ved E136 i Romsdalen er skredsikret med tunnel og skredvoll. Skredsikringsprosjektet ved Horgheim i Romsdalen ble offisielt åpnet 7. november 2018.

De to skredpunktene Dølsteinfonna og Fantebrauta ved E136 i Romsdalen er skredsikret med tunnel og skredvoll. Arbeidet har tatt to år og kostet ca. 215 millioner kr.

Foto: Tor Inge Unhjem

Vei:
E136
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Rauma
Fylker:
Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
230 millioner. (kostnadsramme)
Oppstart:
2016
Antatt åpnet:
2018

Dølsteinfonna og Fantebrauta ved Horgheim i Romsdalen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
913 46 388
E-post:

Tor Inge Unhjem

Byggeleder
Telefon:
90638970
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre