Kommunedelplan for parsell Monge-Flatmark på E136 har ligget ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mars 2008. Planen er nå vedtatt i Rauma kommune.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal