Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Reguleringsplan for forbikøyringsfelt (krabbefelt) langs E136 på strekninga Stuguflåten–Raudstøl i Rauma og Lesja.

Planen låg ute til offentleg ettersyn til 5. januar 2018 og vedtatt reguleringsplan er justert etter merknader som kom inn. 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Møre og Romsdal