Det rapporteres om årlige isras ved Trobekken, og skredpunktet er gitt høy prioritet på riks- og fylkesvegnettet i gjennomgang av 2019. Vi ønsker nå å sikre skredpunktet ved å gjennomføre tiltak. Arbeidet planlegges å ferdigstilles i løpet av høsten 2021, og skal bidra til å nå målsetningen om et trygt og effektivt transportnett.

Tiltakene som skal utføres er i hovedsak vegetasjonsrensk, spettrensk, bolting av berg, etablere rasfanggjerde og isnett ved Trobekken. Veidekke Industrier AS er tildelt oppdraget med utførelse, mens Multiconsult AS har rollen som prosjekterende. Arbeidet påstartes og ferdigstilles høsten 2021.

Befaring ved Trobekken juni 2021.
Befaring ved Trobekken juni 2021. Her Statens vegvesen, Multiconsult AS og Veidekke Industrier AS. Foto: Karoline Valle

Vei:
E14
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Meråker
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
6 mill. kr.
Oppstart:
September 2021
Antatt åpnet:
Oktober 2021

E14 Trobekken Fjell- og rassikring © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Karoline Valle

Prosjekteringsleder
Telefon:
99 69 68 64
E-post:

André Staberg

Byggeleder
Telefon:
99 77 70 42
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre