Varsel om planoppstart for E16 Åsbrekkegjelet–Skromle bru

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Voss herad i gang med å lage detaljreguleringsplan for prosjektet E16 Åsbrekkegjelet–Skromle bru Utbetring for forsterka midt- og kantoppmerking og ber no om innspel til arbeidet.