Prosjektet startet med bygging i februar 2015, og åpnet for trafikk 9. oktober 2019. Lokalvegnettet planlegges ferdig i 2021.

Prosjektet finansieres delvis med statlige midler, og med midler fra Oslopakke 3.

  • Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) er bygget som en firefelts motorveg. Lengden er ca. 3,5 km
  • Trafikken på E16 var i 2010 ca. 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca. 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga
  • Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika–Wøyen er beregnet til ca. 4 mrd 
  • Nye E16 åpnet høsten 2019
  • Hele prosjektet, med ferdigstillelse av Sandvika ring og ombygging av gamle E16, skal stå ferdig i 2021

Delstrekninger