Delstrekning E16 Sandvika - Wøyen
E16 Sandvika - Wøyen finansieres med 75% Oslopakke 3 midler og 25% midler fra staten.

Delstrekning E16 Wøyen - Bjørum
E16 Wøyen - Bjørum er finansiert ved ordinære statsmidler, samt midler fra
Oslopakke 1.

Delstrekning E16 Bjørum - Skaret
Strekningen er prioritert i NTP for perioden 2018 - 2029, og finansieres av 53 % statlige midler og resten bompenger.