Framdrift 
 2018
 

Oktober:

  • Vi åpnet E16 Bjørnegårdtunnelens sørgående løp for to-veis trafikk
  • Vi arbeider med byggeplan for E16 Bjørum - Skaret

 2019
 

Høsten:

  • Vi åpner E16 fra Sandvika til Wøyen
  • Starter på arbeidet med å fullføre Sandvika ring og bygge om gamle E16 til lokalveier
  • Vi starter med forberedende entrepriser til E16 Bjørum - Skaret

2020

 

Høsten:

  • Vi ferdigstiller prosjekt E16 Sandvika- Wøyen
  • Vi starter å bygge bygge E16 Bjørum - Skaret
  • Strekningen E16 Skaret-Høgkastet er gjennom en ekstern kvalitetssikring

 2021

 Våren:

  • Antatt at bompengeproposisjonen behandles av Stortinget. 

 2025
 

 Sommeren: 

  • E16 Bjørum - Skaret skal stå ferdig