E16 Bjørum–Skaret

Her finner du kart og illustrasjoner fra Bjørum–Skaret

3D- animasjon om Bjørum–Skaret:

Video Bjørum-Skaret

E16 Sandvika–Wøyen

Her finner du illustrasjoner fra Sandvika - Wøyen

Kart over strekningene

E16 Sandvika–Skaret-Høgkastet