Er du nabo eller på annen måte berørt av veiprosjektet E16 Bjørum-Skaret? Si din mening om hvordan du opplever informasjonen fra oss.

Undersøkelsen tar et par minutter å besvare, alle besvarelser er anonyme og vil kun brukes internt i prosjektet. 

Lenke til spørreundersøkelsen 

Alternativt kan du gå til spørreundersøkelsen via QR-kode: 

QR-kode til spørreundersøkelse
QR-kode - spørreundersøkelse
Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken