Under "Gunnlagsmateriale" ligger forslag til reguleringsplan for E16 Bjørum–Skaret, som ble utarbeidet av Statens vegvesen i 2012, og godkjent av Bærum og Hole kommuner i 2013. Planen er nå grunnlag for videre byggeplanlegging. Vi ser på muligheter for optimalisering av planen.

E16 Sandvika–Skaret-Høgkastet